Faqe 152 – UNIVERSITETI I TIRANËS

ANALIZA E PËRCAKTUESVE TË KËNAQËSISË DHE BESNIKËRISË KONSUMATORE NË FUNKSION TË STRATEGJISË MARKETING(RASTI I INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE NË SHQIPËRI)

Xhevair PELIVANI – “Analiza e Përcaktuesve të Kënaqësisë dhe Besnikërisë Konsumatore në Funksion të Strategjisë Marketing(Rasti i Institucioneve Mikrofinanciare në Shqipëri)”