Arkiva 2021-2022, Thirrje të hapura për aplikim bursa Ersamus+ – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2021-2022, Thirrje të hapura për aplikim bursa Ersamus+

564.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi.(Afati për aplikim: 02 Shtator 2022)

563.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut.(Afati për aplikim: 31 Gusht 2022.)

562.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 29 Korrik 2022)

561.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 17 Korrik 2022)

560.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 4 Korrik 2022)

559.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Siauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Qershor 2022)

558.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Qershor 2022)

557.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Democritus të Trakës, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Qershor 2022)

556.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Qershor 2022)

555.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në datat 19 – 23 shtator 2022.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2022)

554.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Saarlandit në Gjermani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 11-15 Korrik 2022.(Afati për aplikim: 07 Qershor 2022)

553.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 8 Qershor 2022)

552.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Catanias, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 06 Qershor 2022, ora 11:00)

551.Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për mobilitete në kuadër të programit Erasmus për stafin akademik me kohë të plotë të UT për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 07 Qershor 2022)

550.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Bolonjës në Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week – Erasmus+ Consortium – Uniadrion Italy”, që do të organizohet në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.(Afati për aplikim: 5 Qershor 2022, ora 13:00)

549.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 nëUniversitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022 (Afati për aplikim: 31 Maj 2022)

548.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 27 Maj 2022)

547.Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2022)

546.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 02 Qershor 2022)

545.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 6 Qershor 2022)

544.Hapet thirrja për aplikime për studentët në L’École des Mines d’Alès, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Maj 2022)

543.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Huelvas në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhetrajnim për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 19 Prill 2022)

542.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 3 Maj 2022)

541.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 16-20 Maj 2022.(Afati për aplikim: 28 Prill 2022)

540.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora, në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 31 Maj 2022)

539.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 03 Maj 2022)

538.Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.(Afati për aplikim: 06 Maj 2022)

537.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022)

536.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022)

535.Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, në semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022)

534.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022.)

533.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Mars 2022)

532.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 01 Prill 2022)

531.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 30 Mars 2022)

530. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Kolegjin Universitetar NLA, në Norvegji, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023 (Afati për aplikim: 30 Mars 2022)

529.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 01 Prill 2022)

528. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semetrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 11 Mars 2022)

527. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 09 Mars 2022)

526.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë(Afati për aplikim: 11 Mars 2022)

525.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Catanias, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Mars 2022)

524.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Mars 2022)

523.Hapet thirrja për studentët e Universitetit të Tiranës, për bursa studimi në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Mars 2022)

522.Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Šiauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare që ky universitet do të organizojë.(Afati për aplikim: 23 Shkurt 2022)

521.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie / trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Shkurt 2022)

520.Hapet thirrja për bursa për personelin akademik dhe ndihmës akademik /administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Almeria, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 11 Shkurt 2022)

519.Hapet thirja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 14 Shkurt 2022)

518.Hapet thirrja për bursa për praktikë për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Shkurt 2022)

517.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Shkurt 2022)

516.Shtyhet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 11 Shkurt 2022)

515.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022)

514.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Middle East Technical University (METU), në Ankara, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 04 Shkurt 2022)

513.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022.)

512.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Siauliai State College, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022.)

511.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022)

510.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Shkurt 2022)

509.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bordeaux, Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Janar 2022)

508.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 21 Janar 2022)

507.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 21 Janar 2022)

506.Hapet thirrja për bursa për personelin akademik, ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Nova de Lisboa, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 28 Janar 2022)

505.Hapet thirrja për bursa për stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 14 Janar 2022)

504.Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 .(Afati për aplikim: 24 Dhjetor 2021)

503.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 21 Dhjetor 2021)

502.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Dhjetor 2021)

501.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 28 Dhjetor 2021)

500. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

499.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 20 Dhjetor 2021)

498.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 23 Dhjetor 2021)

497.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 06 Dhjetor 2021)

496.Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 10 Dhjetor 2021)

495.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhe trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

494.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 9 Dhjetor 2021)

493.Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikime: 06 Dhjetor 2021)

492. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

491. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

490. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

489. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

488.Hapet thirrja për aplikime për trajnim online në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës

487.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Dhjetor 2021)

486.Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Clermont Auvergne, Francë.(Afati për aplikim: 24 Nëntor 2021)

485.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

484.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021)

483.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

482.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021)

481.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

480.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikime: 15 Nëntor 2021)

479.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.  (Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

478.Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 18 Nëntor 2021)

477.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

476.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum) për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 nëntor 2021)

475.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për studentët e UT-së për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

474.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

473.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

472.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).)

471.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 04 Nëntor 2021)

470.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 12 Nëntor 2021)

469.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum) për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 tetor 2021.)

468.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 tetor 2021.)

467.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 28 Tetor 2021)

466.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

465.Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 12 Nëntor 2021)

464.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 05 Nëntor 2021.)

463.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Nëntor 2021)

462.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 1 Nëntor 2021)

461.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Genovas, Itali, në kuadër të Programit Erasmus + (Afati për aplikim: 20 Tetor 2021)

460.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2021)

459.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

458.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2021)

457.Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 22 Tetor 2021)

456.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhetrajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

455.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

454.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

453.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

452.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 30 Shtator 2021)

451.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në College of Social and Media Culture, në Poloni, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Tetor 2021)

450.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në College of Social and Media Culture, në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Tetor 2021)

449.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’ Foscari në Venecia, Itali, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Tetor 2021)

448.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 11 Tetor 2021)

447.Virtual International Week

446.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

445.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

444.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

443.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

442.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Shtator 2021.)

441.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 20 Shtator 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).)

440.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 23 Korrik 2021)

439.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Shtator 2021)

438. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 28 Qershor 2021)

437. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Kodolanyi Janos në Hungari,  për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2020 – 2021.(Afati për aplikim: 21 Qershor 2021)

436. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 05 Korrik 2021)

435. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

434. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Maj 2021)

433. Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Maj 2021)

432.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 17 Maj 2021)

431. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Piraeus në Greqi për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 17 Maj 2021)

430. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

429.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’ Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 26 Prill 2021)

428. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 04 Maj 2021)

427. Universiteti i Tiranës ju informon se Universiteti i Tuscias në Itali ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për studentët ndërkombëtarë, për nivelin Master.(Afati për aplikim: 31 Maj 2021)

426. Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

425. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 20 Prill 2021)

424. Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 Maj 2021)

423. Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

422. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Prill 2021)

421. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Prill 2021)

420. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 16 Prill 2021 ora 11 a.m Spanish Time)

419. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

418. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 14 Mars 2021)

417.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

416. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

415.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 16 Prill 2021)

414. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor të Timisoarës në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021(Afati për aplikim:8 Prill 2021)

413.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani (Afati për aplikim: 8 Prill 2021)

412. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Kolegjin Universitetar NLA, në Norvegji, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 22 Mars 2021 )

411. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

410. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Mars 2021)

409.
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 26 Mars 2021)

408.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

407.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.

406.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022

405.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.