Doktoraturat – Faqe 34 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Doktoraturat

MARKETINGU NËPËRMJET INTERNETIT DHE RRJETEVE SOCIALE TË KOMUNIKIMIT.(ZBATIMI DHE POTENCIALET NË REALITETIN SHQIPTAR)

Metin BARXHAJ– “Marketingu nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale të komunikimit. (Zbatimi dhe potencialet në realitetin shqiptar)“

ANALIZA E IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTEVE PPP NË KOSOVË – PËRFITIMET, VËSHTIRËSITË DHE FAKTORËT KRITIKË TË SUKSESIT PËR PPP

Shehide QERIMAJ – Analiza e implementimit të projekteve PPP në Kosovë – Përfitimet, vështirësitë dhe faktorët kritikë të suksesit për PPP