Arkiva: Thirrje për aplikim bursa Erasmus+ – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva: Thirrje për aplikim bursa Erasmus+

 

Më poshtë ju do të gjeni thirrjet e hapura për aplikim për bursa dhe do të njiheni me procedurën dhe dokumentet e nevojshme për aplikim.

 

341. Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në Universitetin Valladolid, Spanjë

340. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

339. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.

338. Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

337. Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

336. Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, Hungari, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021

335. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

334. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + në semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

333. Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020. 

332. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Camerinos, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

331. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

330. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

329 Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021

328. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin AMIGO (Universiteti i Evora) për vitin akademik 2019-2020

 
 
 
 
 
 
 
 

263. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +.

262. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

261. Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë

162. Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani.

161. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

160. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

159. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

158. Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Bolonjës, Itali

157. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

156. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin e Genovas, Itali në kuadër të Programit Erasmus +

155. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali

154. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni

153. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni.

152. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

151. Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

150. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

149. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019

148. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

147. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës për trajnim në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019.

146. Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

145. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria, Spanjë në kuadër të Programit Erasmus + për vitin akademik 2018-2019.

144. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2018-2019

143. Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019.

142. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

141. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

140. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin akademik për mësimdhënie, stafin akademik për trajnim, stafin ndihmës akademik me karakter administrativ për trajnim dhe stafin administrativ për trajnim të Universitetit të Tiranës.

139. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

138. Hapet thirrja për bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin e St. Kliment Ohridski,Bullgari

137. Mobilitet për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët Master, PhD dhe Postdocs

136. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për trajnim në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani

135. Hapet Thirrja për aplikime për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në kuadër të programit Erasmus+

134. Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Vilnius, Lituani

133. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

132. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus+

131. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, për Projektin K-force

130. Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie

129. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019

128. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019.

127. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iasi, në Rumani

126. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus +

125. HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSA NË PROGRAMIN MEVLANA EXCHANGE, PËR STUDENTËT DHE STAFIN AKADEMIK PËR MËSIMDHËNIE, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019, NË UNIVERSITETIN KOCAELI, TURQI

124. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoara, në Rumani

123. Përditësim i thirrjes për aplikime për bursa për studentë, staf akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë 

122. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107

121. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

120. Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum

119. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019.

118. Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

117. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria, Spanjë në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

116. Hapet Thirrja për Aplikime për Stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në Kuadër të Programit Erasmus +

115. Hapet Thirrja për Bursa për studentët dhe Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologji Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

114. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2017-2018

113. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

112. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus +

111. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum

110. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentë, staf akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

109. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke

108. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në  Universitetin e Anadoll-it, Turqi.

107. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, në Universitetin e Novi Sad-it në Serbi

106. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

105. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 (formular aplikimi 1formular aplikimi 2formular vendqëndrimi)

104. Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

103. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

102. Shtyhet thirrja deri më 17.11.2017 për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Nova, Portugali

101. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018.

100. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin e Universitetit të Tiranës i cili merret më administrimin e bursave të Programit Erasmus + KA 107

99. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët dhe Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018.

98. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Nova, Portugali

97. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani

96. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin  Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë

95. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Varshavës në Kuadër të Programit Erasmus

94. Hapet thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

93. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadr të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani.Për modulin (kliko këtu)

92. Hapet thirrja për bursa mobiliteti për trajnim për stafin administrativ të UT-së në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali.

91. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Vilnius Gediminas Technical University, Lituani.

90. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari.

89. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin Lund, Suedi.

88. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg

87. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Lubjanës, Slloveni.

86. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë për vitin akademik 2017-2018.

85. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, Itali

84. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018

83. Shtyhet thirrja për bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi

82. Hapet thirrja për bursa për trajnim në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani

81. Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani

80. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani

79. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani

78. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

77. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani

76. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani

75. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Mësimdhënie për Stafin Akademik në Universitetin e Saarland-it, në Gjermani, në Kuadër të Programit Erasmus +

74. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018

73. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie dhe Stafin Administrativ për Trajnim, në Universitetin e Chemntiz

72. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Middle East Technical University, në Ankara, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018

71. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Mariborit në Slloveni për vitin akademik 2017-2018

70. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani

69. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani për vitin akademik 2017-2018

68. Shtyhet thirrja për bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi

67. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani

66. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi

65. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018

64. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli

63. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursë Mobiliteti për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci

62. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknologjik të Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2017/2018

61. RIHAPET Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët e PhD të cilët janë njëkohësisht edhe staf të Universitetit të Tiranës

60. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018

59. Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, Itali

58. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza i Iashit, Rumani

57. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018

56. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018

55. Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për trajnim për stafin akademik/administrativ të Universitetit të Tiranës, në Universitetin Nova de Lisboa, Portugali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2016-2017

54. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursë Mobiliteti për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci

53. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali

52. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në Universitetin e Pavias, në Itali, për vitin akademik 2017-2018

51. Shtyhet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017

50. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, Itali

49. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë

48. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Stafin Akademik dhe Administrativ të Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2017-2018

47. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin Administrativ të UT-së, në Programin Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

46. Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për mësimdhënie për stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Varshavës, Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2016-2017

45. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani

44. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët e PhD të cilët janë njëkohësisht edhe staf të Universitetit të Tiranës

43. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani

42. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2016-2017

41. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Stafin Akademik dhe Administrativ në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për periudhën 3-7 Prill 2017

40. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në Universitetin e Pavias, në Itali, për vitin akademik 2017-2018

39. SHTYHET thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018

38. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg

37. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani

36. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017

35. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik në Universitetin e Bolonjës, Itali

34. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke për vitin akademik 2017-2018

33. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Valencia, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus +

32. Hapet thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi për stafin akademik të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Bordeaux Montaigne, në Francë

31. Shtyhet Thirrja e Dytë për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali

30. Hapet Thirrja e Katërt për Bursa për studentët në Programin Erasmus + në Universitetin Middle East Technical University, në Ankara, Turqi

29. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

28. Hapet Thirrja e Katërt për Bursa për studentët në Programin Erasmus + në Universitetin Middle East Technical University, në Ankara, Turqi

27. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa mobiliteti për Stafin Akademik në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për periudhën 3-7 Prill 2017

26. Hapet Thirrja e Dytë për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali

25. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për mësimdhënie në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Lund, në Suedi

24. Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + për në Universitetin e Varnës, Bullgari

23. Hapet Thirja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Janinës, Greqi, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017

22. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa mobiliteti për Stafin Akademik dhe Administrativ në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për periudhën 3-7 Prill 2017

21. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Lund, Suedi

20. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për mësimdhënie në Universitetin Huelva, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus + për vitin akademik 2017-2018

19. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus +

18. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

17. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në kuadër të Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, Spanjë

16. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018

15. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali

14. Hapet Thirrja për Aplikime për mësimdhënie për stafin akademik të UT-së në Universitetin Almeria, Spanjë

13. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari

12. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Stafin Administrativ dhe Stafin Akademik të UT-së në Universitetin Keele, Britani e Madhe

11. Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Vilnius, Lituani

10. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët dhe Stafin Akademik dhe Administrativ në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017

9. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

8. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoara, në Rumani

7. Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani

6. Hapet Thirrja për Aplikime për mësimdhënie për stafin akademik të UT-së në Universitetin e Padovës, Itali

5. Hapet Thirrja për Aplikime për Stafin Akademik në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017

4. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Huelva, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus +

3.Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Shkollën e Lartë të Sipërmarrjes dhe Administrimit të Lublin-it, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

2. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

1. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin  Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë