Arkiva njoftime 2021 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva njoftime 2021

Datë 24.12.2021
KAS, Vendim nr. 5 datë 21.12.2021, “Për trajtimin e ankesës së Z. Marsel Sulçe”
KAS Vendim nr.6 date 22.12.2021, “Për trajtimin e ankesës Z. Yllhan Hoxhaj”
 
Datë 20.12.2021
KIZS, “Shpallja e rezultatit paraprak të zgjedhjeve për Këshillin Studentor të Fakulteteve të UT-së”
KIZS, “Shpallja e rezultateve të zgjedhjeve për anëtarë të Këshillave Studentor të Fakulteteve të UT-së”

 

Datë 17.12.2021
KIZS “Shpallja e rezultatit paraprak të zgjedhjeve për Këshillin Studentor të Fakulteteve të UT-së”

 

Datë 16.12.2021
Rektori i UT, ligjerata për “Reformën në Drejtësi”, para studentëvë të Juridikut në Prishtinë

 

Datë 16.12.2021
Vendim KIZS, nr.21 datë 16.12.2021, “Për shtyrjen e orarit me 60 minuta të procesit të votimit”
 
Datë 13.12.2021
Njoftim për studentët e UT! Mësimi vijon normalisht në AUDITORË.

 

Datë 13.12.2021
Vendim KIZS nr.19, datë 13.12.2021, “Për shtyrjen e afateve të procedurave të regjistrimit të kandidatëve për Komisionet e Qendrave të Votimit (KQV) të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë”
Vendim KIZS nr.18, datë 13.12.2021,”Mbi shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në Universitetin e Tiranës”
Vendim KIZS, nr 17, datë 13.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në njësitë përbërse të UT-së”
 

 

Datë 12.12.2021
Vendim KIZS, nr.15, datë 12.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV), në njësitë përbërde të UT-së”

 

Datë 09.12.2021
Vendim KIZS nr.14, datë 08.12.2021 “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV) të Fakultetit të Ekonomisë të UT-së”

 

Datë 09.12.2021
Vendim KIZS nr.13, datë 08.12.2021, “Mbi shtyrjen e afateve për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit (KQV) në UT”

 

Datë 08.12.2021
Vendim KIZS nr. 12, datë 08.12.2021, “Mbi një shtesë të vendimit nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF”

 

Datë 08.12.2021
Vendim KIZS nr.11, datë 07.12.2021, “Për ngirjten e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, në UT dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij”
 
Datë 08.12.2021
Vendim KAS nr.4, datë 08.12.2021, “Për trajtimin e ankimit të z. Rei Zoto”

 

Datë 06.12.2021
Vendim KIZS, nr.10, datë 06.12.2021, “Mbi një shtesë në vendimin nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF

 

Datë 06.12.2021
Vendim KIZS, nr.09, datë 06.12.2021, “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit zgjedhor anëtarët e Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultetete (KZSF), të Fakultetit të Drejtësisë, në UT”

 

Datë 06.12.2021
Vendim KAS, nr.2, datë 06.12.2021, “Për shpallje të pavlefshmerisë relative të vendimit nr.4, datë 29.11.2021 i KIZS dhe rregullimeve të pasojave që sjell pavlefshmëria relative e këtij vendimi”

 

Datë 05.12.2021
Vendim nr.8, datë 05.12.2021, “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit në UT”

 

Datë 05.12.2021
Vendim nr.7 datë 04.12.2021, “Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete, në UT dhe Zgjedhjen e Kryetarëve të rinj”

 

Datë 04.12.2021
Vendim nr.6 datë 04.12.2021, “Mbi miratimin e listave të kandidatëve për anëtarë të KSF”

 

Datë 03.12.2021
Vendim Nr.5 datë 03.12.2021 “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF) në UT”

 

Datë 29.11.2021
Vendim i Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës

 

Datë 26.11.2021
Lista e projekteve të shpallura fituese në kuadër të programit “UT-Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion”

 

Datë 25.11.2021
UT në proces zgjedhor për Këshillat e Studentëve

 

Datë 23.11.2021
Njoftim për vendimet e KIZ Studentor si dhe KA Studentor

 

Datë 22.11.2021
Arsimi  dhe bota akademike shqiptare humbën sot një njëri të çmuar. Prof. Dr. Aleks LUARASI, nuk e fitoi dot betejën me Covid 19, duke u ndarë nga jeta.

 

Datë 17.11.2021
Njoftim për 5(pesë) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës

 

Datë 12.11.2021
Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës
 
Datë 27.10.2021
Njoftim mbi procesin e regjistrimit pas përfundimit të 3(tri) fazave 48 orëshe të Raundit të 3-të

 

Datë 20.09.2021
Njoftim për 4(katër) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.

 

Datë 15.09.2021
Thirrje për “Shprehje interesi për ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit Teknik të projekteve në Universitetin e Tiranës”
 
Datë 15.09.2021
Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion”

 

Datë 27.08.2021
Listat e renditjes së aplikantëve të Raundit 1, për çdo program studimi në UT për vitin akademik 2021-2022

 

Datë 03.08.2021
Apel studentëve të Universitetit të Tiranës

 

Datë 29.07.2021
Mbi shpalljen e vendeve vakante për dy anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe dy anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

 

Datë 07.07.2021
Takimi mbi nënshkrimin e marrëveshjes ne Prishtinë
 
Datë 21.06.2021
Sot më datë 21.06.2021 në Rektoratin e Universitetit të Tiranës u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit midis Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Ambasadorit Sh.T. Z. Vincenzo Del Monaco, Kryetar i Prezencës në Shqipëri i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE).

 

Datë 16.06.2021
Njoftim për 4 (katër) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës

 

Datë 15.06.2021
Ftesë për tender: “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”, Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+” 

 

Datë 07.06.2021
Vendim i Rektorit Nr.80, datë 07.06.2021, “Për miratimin e Prof. Dr. Anila Paparisto, zëvendësrektor i UT-së për anën mësimore

 

Datë 03.06.2021
Sot më datë 03.06.2021, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës nderoi me titullin “Doctor Honoris Causa” Prof. Evelyne Lande
 
Datë 25.05.2021
Njoftim nga Ambasada Polake

 

Datë 20.05.2021
Intervista e Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha për mbylljen e semestrit të dytë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 17.05.2021
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)
 
Datë 17.05.2021
Ftesë për tender “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”, projekt INTERBA “Erasmus+”
 
Datë 17.05.2021
Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike”, projekt INTERBA “Erasmus+”
 
Datë 12.05.2021
Urdhër i brendshëm Nr. 12, datë 10.05.2021, “Për miratimin e datës 14.05.2021 si ditë pushimi dhe zëvendësimin e saj me një ditë tjetër”
 
Datë 07.05.2021
Njoftim KIZ

 

Datë 30.04.2021
Universiteti i Pecs në Hungari, ka hapur thirrjen për aplikim në Shkollën Verore, për periudhën 5 qershor – 2 korrik 2021,  me temë “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe
 
Datë 27.04.2021 
Takimi i Rektorit ne Akademine e Forcave te Armatosura

 

Datë 21.04.2021
Ftesë për tender “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”   

 

Datë 21.04.2021
Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike” Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”

 

Datë 16.04.2021
Universiteti i Tuscia organizon aktivitetin “Open Day”

 

Datë 13.04.2021
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Piraeus në Greqi për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.
 
Datë 13.04.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 12.04.2021
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’ Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 09.04.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 08.04.2021
Universiteti i Tiranës ju informon se Universiteti i Tuscias në Itali ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për studentët ndërkombëtarë, për nivelin Master

 

Datë 07.04.2021
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 01.04.2021
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 01.04.2021
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 26.03.2021
Me hidhërim të thellë, njoftojmë ndarjen nga jeta të Profesor Artan Boriçi, pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës. 

 

Datë 26.03.2021
Hapet thirrja për bursa studimi dhe hulumtimi në Universitetin e Grazit për vitin akademik 2021 – 2022

 

Datë 24.03.2021
Ambasada e Indisë me qendër në Rumani informon se janë hapur aplikimet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2021-2022 në Institutin Qendror Hindi, i cili mbështetet nga Ministria për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore e Indisë.

 

Datë 24.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 18.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

 

Datë 18.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 17.03.2021
Master në të Drejtën e Pronësisë Intelektuale, e sponsorizuar nga bursat e qeverisë Kineze për vitin 2021

 

Datë 17.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 12.03.2021
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Datë 11.03.2021
Universiteti i Tiranës ju informon se Coimbra Group ka hapur thirrjen për aplikime për Programet e Bursave për vitin 2021.

 

Datë 09.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.

 

Datë 08.03.2021
Ditët e informimit për nxënësit maturantë në Universitetin e Tiranës.

 

Datë 06.03.2021
Sot morëm lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të studentes tonë Euxhena Jorgji.

 

Datë 05.03.2021
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka hapur thirrjen për aplikime për pjesëmarrje në konkursin për çmimet shkencore kombëtare që ajo ofron.

 

Datë 05.03.2021
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022
Datë 04.03.2021
Thirrje për vendet e lira për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
Datë 03.03.2021
Njoftim Programi Marie Sklodowska-Curie
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor të Timisoarës në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Kolegjin Universitetar NLA, në Norvegji, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.
Datë 03.03.2021
Siauliai State College organizon Konferencën ndërkombëtare studentore “Business, New Technologies and a Smart Society” më datë 6 Maj 2021.
Datë 03.03.2021
Njoftim për studentët konkurs AUF
Datë 03.03.2021
Thirrje e Komisionit Europian për ekspertë të jashtëm.
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022
Datë 03.03.2021
Thirrje per aplikim nga AKKSHI
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2021-2022.
Datë 03.03.2021
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.
Datë 26.02.2021
Akademia Suedeze për Profesionistët e Rinj (SAYP) ka hapur thirrjen për të aplikuar në një program trajnimi i zhvilluar për të ndërtuar rrjete, njohuri dhe praktika të reja mbi rritjen e transparencës, efikasitetit dhe qëndrueshmërisë në administratën publike.
Datë 21.02.2021
Me hidhërim të thellë mësuam lajmin tronditës të ndarjes nga jeta të kolegut, mikut tonë të dashur, babait të dy fëmijëve, Prof.Dr. Artur Sula, Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës.
Datë 18.02.2021
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.
Datë 17.02.2021
Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Kodolanyi Janos, Hungari, për Javën Ndërkombëtare  (10th International Week) organizuar në datat 12 – 16 Prill 2021.
Datë 12.02.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022
Datë 11.02.2021
Zoologjia invertebrore më ka mësuar e frymëzuar
 
Datë 10.02.2021
Në datën 11.02.2021, ora 18:00 zhvillohen trajnime përmënyrën e krijimit të testeve/provimeve me shkrim me anë të platformës Microsoft Teams.
 
Datë 01.02.2021
Vendim i Rektoratit nr.1 datë 01.02.2021, “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”
 
Datë 27.01.2021
Konferenca “Kadare në Letrat Botërore”
 
Datë 25.01.2021
Thirrje për projekte AUF gjatë muajit Janar
 
Datë 15.01.2021
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021
 
Datë 09.01.2021
Intervista e Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha në emisionin “Individi dhe Shoqëria”
 
Datë 08.01.2021
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021
 
Datë 08.01.2021
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.
 
Datë 06.01.2021
Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021
 
Datë 06.01.2021
Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021
 
Darë 05.01.2021
Thirrje për bursa studimi në Kinë
 
Datë 05.01.2021
Hapet thirrja për aplikime për Programin Përgatitor të Diplomuarve Romë 2021/22, një mundësi për të diplomuarit e komunitetit Rom, të interesuar të përgatiten për programet e masterit në gjuhën angleze.
 
Datë 05.01.2021
Aplikim për praktikë 10 javore për studentët në MaxSip, Gjermani